COPD

COPD

COPD is een verzamelnaam voor onder meer de longziekten chronische bronchitis en longemfyseem. Bij chronische bronchitis zijn de bronchiën (de vertakkingen van de luchtpijp naar de longen) steeds ontstoken. Daardoor wordt er meer slijm aangemaakt en is ademhalen lastiger. Bij longemfyseem gaan er langzaam steeds meer longblaasjes verloren. De longblaasjes zorgen ervoor dat zuurstof na het inademen in uw bloed komt, en dat u afvalstoffen weer kunt uitademen. Hoe minder longblaasjes er zijn, hoe moeilijker dit wordt.

Klachten die bij COPD horen zijn benauwdheid bij inspanning, vermoeidheid, terugkerende infecties en hoesten. COPD is helaas niet te genezen.

Wanneer u COPD heeft  kost het u door de kortademigheid vaak moeite om handelingen te verrichten die voorheen nog goed uitgevoerd konden worden. U gaat de vermoeiende handelingen steeds meer uit de weg, waardoor u nog minder gaat bewegen. Hierdoor neemt de spierkracht en het uithoudingsvermogen verder af, en wordt het dagelijks leven steeds zwaarder.

Uit wetenschappelijk onderzoek bij patiënten met COPD is gebleken dat door regelmatig te trainen de lichamelijke conditie kan verbeteren en de  kracht van de spieren toe kan nemen,  waardoor de belemmeringen in het dagelijks leven kan verminderen.
Het COPD- beweegprogramma, dat u bij ons in de praktijk kunt volgen, bestaat doorgaans uit een trainingsprogramma van drie maanden welke begeleidt wordt door een COPD geschoolde fysiotherapeut.

Tijdens de training is naast uithoudingsvermogen- en spierkrachtverbetering ook aandacht voor de ademhaling-en  hoesttechnieken  en leren omgaan met COPD in het dagelijks leven. Na afronding van het beweegprogramma is het belangrijk de actievere leefstijl te blijven volhouden.
Wij nemen als praktijk deel aan een samenwerkingsverband in de regio met longartsen, longverpleegkundigen van het  Vlietlandziekenhuis , diëtisten en fysiotherapeuten. Ook werken we samen met de huisartsen met betrekking tot de zorg omtrent COPD.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miethé Lipman. miethe@fysiotherapievlaardingen.nl