Adem- en ontspanningstherapie

De Adem

Ademen doen we allemaal en is essentieel voor het leven. Onze adem wordt beïnvloed door fysieke factoren ( lichamelijke inspanning versnelt het ademen, rust maakt die langzamer), en door psychische factoren ( schrik, angst, blijdschap e.d. kunnen de adem doen versnellen, verkrampen of juist ruim maken). Een goede ademhaling is adequaat afgestemd op de situatie en verloopt vanzelf, ontspannen en soepel. Het is een van de mechanismen van ons lichaam dat onbewust geregeld wordt, maar dat we ook bewust – voor een stukje – kunnen beïnvloeden.

Helaas is er niet altijd bij iedereen sprake van een gemakkelijke, onopgemerkte en adequate ademhaling. Een gevoel van benauwdheid, een overmatig snelle ademhaling, een strak gevoel op de borst, niet goed kunnen doorademen, een prop in de keel en ademnood kunnen optreden en kunnen heel ongemakkelijk voelen. Deze verschijnselen kunnen het gevolg zijn van een longaandoening, maar ook van een verstoorde balans tussen spanning en ontspanning, of van een combinatie van deze twee.

Adem- en Ontspanningstherapie

Ademtherapie is een therapievorm die bestaat uit oefeningen die een natuurlijke en ontspannen adembeweging helpen herstellen, afgestemd op de situatie van het moment. Bij ontspanningstherapie leert u d.m.v. oefeningen zich bewust te worden van lichamelijke en mentale gespannenheid en hoe u daarmee het beste om kan gaan. Een combinatie van beide therapieën blijkt de beste aanpak om een vanzelfsprekende en adequate adem te krijgen.
In onze adem- en ontspanningstherapie maken we gebruik van verschillende methoden of combinaties hiervan. ( o.a. Van Dixhoorn, progressieve relaxatie, autogene training en mindfulness). De oefeningen kunnen in verschillende uitgangshoudingen uitgevoerd worden, waardoor ze ook in het dagelijkse leven toepasbaar zijn.

Onze Werkwijze

De therapie wordt gestart met een kennismakingsgesprek, waarna samen met u het behandeldoel en een behandelplan wordt opgesteld. Daarna gaan we aan de slag met gerichte oefeningen waarbij we steeds vormen kiezen die zo goed mogelijk afgestemd zijn op uw persoon en op uw situatie. Daarnaast is het belangrijk dat u thuis dagelijks tijd en aandacht besteedt aan de geleerde oefeningen en adviezen.
De duur van de therapie verschilt van persoon tot persoon. Vaak zijn vijf à tien behandelingen genoeg om voldoende effect te bereiken. Een afzonderlijke behandeling duurt een half uur.
Indien u meer informatie wilt hebben kunt u contact opnemen met Miethé Lipman.
Zij zal uw vragen graag beantwoorden. miethe@fysiotherapievlaardingen.nl