Verwijzing en vergoeding

Sinds 1 januari 2006 kunt u zonder verwijzing van de arts naar de fysio- en manueeltherapeut. Ook al is wettelijk bepaald dat u geen verwijzing meer nodig heeft, toch zijn er een aantal zorgverzekeraars die in hun polisvoorwaarden hebben opgenomen dat u wel een verwijzing nodig hebt om de intake, het onderzoek en de behandelingen vergoed te krijgen.
Dit betreft aandoeningen die op de “chronische lijst” staan.

Aangezien fysiotherapie voor een groot deel uit de aanvullende verzekering komt, (behalve fysiotherapie bij kinderen onder 18 jaar en bij een chronische indicatie, na de eerste 12 behandelingen) bent u in de meeste gevallen aangewezen op uw aanvullende verzekering.

De zorgverzekeraars hebben verschillende polissen voor de aanvullende verzekeringen uitgegeven. Het is raadzaam, voordat u voor de eerste maal een fysiotherapeut bezoekt, na te gaan hoe u verzekerd bent en welke vergoeding voor fysiotherapie is opgenomen in uw polis.

Onze praktijk heeft contracten afgesloten met de meeste zorgverzekeraars. De nota’s worden in de meeste gevallen direct naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Indien dit niet mogelijk is krijgt u zelf de nota, die u dan bij uw zorgverzekeraar kunt indienen.

Indien u niet aanvullend verzekerd bent, moet u de behandelingen in de meeste gevallen zelf betalen.