Sportblessures

Sportblessures komen in onze huidige maatschappij steeds vaker voor.

Diagnostiek en behandeling vereisen vaak specifieke kennis zowel van de sport zelf als ook van de bij deze sport voorkomende blessures.

In de herstelfase is het van groot belang dat er een goede opbouw is van de sportbelasting.  Sportspecifieke fysiotherapeutische begeleiding kan hierbij van grote waarde zijn. Ook preventieve maatregelen, het voorkomen van blessures vallen onder de taak van de sportfysiotherapeut.
Natuurlijk moet u in geval van een acute sportblessure ook snel terecht kunnen voor een eerste beoordeling.