Psychosomatische Fysiotherapie

Uit balans?

De wereld waarin we leven stelt tegenwoordig hoge eisen. En wij zelf vaak ook. Zowel privé als in ons werk komen we dit tegen. Werkdruk en werkomstandigheden, conflicten, relationele problemen, zorgen, frustraties, ziekte of ingrijpende gebeurtenissen. De één kan daar beter mee omgaan dan de ander. Als er veel tegelijk op ons pad komt, kan het lastig zijn om zo’n periode goed door te komen. Spanning en stress hebben we nodig om te kunnen functioneren, te kunnen presteren en te bewegen; net zoals ontspannings- en rustmomenten. En zolang hier een evenwicht in is, voelen we ons goed en gezond. De stress in dit verband noemen we gezonde stress. Zodra dit evenwicht verstoord raakt, kunnen er klachten ontstaan. Hierbij is het goed om te weten dat zowel over- als onderbelasting spanningsklachten kan veroorzaken. Wat de oorzaak ook is – te veel of te weinig rust, te veel of te weinig stress – we zijn uit balans.

RELATIE LICHAAM EN GEEST

Ons lichaam is een en al verweven met psychische, emotionele en sociale aspecten. Zo kunnen psychische problemen zich lichamelijk uiten en lichamelijke klachten psychische problemen veroorzaken. We spreken dan van psychosomatische klachten ( psyche=geest, soma =lichaam). Hierbij vallen de lichamelijke klachten vaak het meest op en levert medisch onderzoek geen lichamelijke oorzaak op. Psychosomatische klachten kunnen zich uiten in:
Lichamelijke klachten zoals:
–         gespannen en/of opgejaagd gevoel
–         extreme vermoeidheid
–         spier- en gewrichtklachten
–         regelmatig nek-, rug-, bekken- en/of hoofdpijn
–         benauwdheid, hyperventilatie
–         buikklachten, misselijkheid
–         hartkloppingen
–         lage weerstand
Psychische klachten zoals:
–         lusteloosheid, geestelijke vermoeidheid, prikkelbaarheid
–         piekeren, concentratieproblemen
–         neerslachtigheid en somberheid, niet meer kunnen genieten
–         angstgevoelens, onzekerheid
–         gevoel geen grip op eigen leven te hebben
–         overmatig eten, roken of alcohol- en medicijngebruik

HOE KOMT U WEER IN BALANS ?

De psychosomatische fysiotherapeut is speciaal opgeleid om u te begeleiden naar het herstel van uw balans om zo
een positieve invloed te hebben op uw psychosomatische klachten. In de therapie wordt  niet alleen de fysieke kant van uw klacht betrokken; ook de  psychische en sociale aspecten krijgen ieder hun aandacht. De therapie vindt
plaats op het raakvlak tussen lichaam en geest en bestaat uit lichaamsgericht werken ( o.a. adem- en ontspanningstherapie, vormen van massage en bewegen) en therapeutische gesprekken.De erkende psychosomatisch werkend fysiotherapeut werkt met methoden, welke in de praktijk hun effectiviteit hebben bewezen en welke wetenschappelijk zijn onderbouwd.

ONZE WERKWIJZE

Bij MAATSCHAP FYSIOTHERAPIE HOLY starten wij de therapie met een kennismakingsgesprek, waarin we uw probleem onderzoeken en analyseren. Afhankelijk hiervan en van uw wensen wordt samen met u het behandeldoel en het behandelplan opgesteld.  Daarna gaan we aan het werk om de doelen te realiseren. Hierbij is een actieve betrokkenheid uwerzijds essentieel, zodat u en de therapeut samenwerken om het herstel- en veranderingsproces zo gunstig mogelijk te beinvloeden.

Indien meer informatie gewenst is kunt u contact opnemen met Hans van der Meer. Wij zullen uw vragen graag beantwoorden.