Onze Visie

Klachten

Bij fysiotherapie gaat het om de behandeling van mensen met fysieke ofwel lichamelijke klachten. Deze kunnen velerlei zijn. Vaak gaat het om pijnklachten, waar dan ook in het lichaam, binnen en buiten het bewegingsapparaat. Ook stijfheid, krachteloosheid, matige of slechte conditie of coördinatie, duizeligheid en zelfs orgaanklachten(ademhaling-, maag- en darmklachten, incontinentie). Maar ook spannings- en stemmingsklachten welke zich in het lichaam uiten (zoals vermoeidheid, slapeloosheid, gespannenheid, prikkelbaarheid en concentratieproblemen) vallen binnen het behandelgebied van fysiotherapie.

Oorzaak

De aanleiding of oorzaak van de klachten kan heel divers zijn. Een trauma, fysieke of psychische overbelasting, een ziekte of aandoening(reuma, spier- of zenuwziekte, herseninfarct/bloeding) of degeneratie. Soms is er geen duidelijke oorzaak vast te stellen en er kan ook sprake zijn van een combinatie van oorzaken.

Gevolgen

Klachten kunnen consequenties hebben voor uw dagelijks functioneren. Zij kunnen belemmerend werken en daarmee de kwaliteit van leven beïnvloeden, waardoor u dingen die u graag doet onvoldoende of niet meer kan, zoals, sport, werk of andere dingen die belangrijk voor u zijn. Het gaat dus niet alleen om de klachten, maar ook om de gevolgen die uw klachten voor u hebben en hoe u daar mee om gaat.

Verandering en wat wij u daarin bieden

Gezien de diversiteit aan mensen, klachten en mogelijke oorzaken daarvan, bestaat Maatschap Fysiotherapie Holy uit verschillende fysiotherapeuten, ieder met zijn of haar eigen specifieke kennis en kunde. Eén ding hebben we gemeen: we kijken naar u als mens, met uw klacht, de mogelijke oorzaak, de gevolgen die het voor u heeft en de betekenis daarvan voor u. Als u zich aanmeldt voor behandeling bij ons, kijken wij bij welke therapeut u het best terecht kunt. Na de intake wordt samen met u een persoonlijk behandelplan opgesteld om aan uw doelen te werken, waarna de behandeling start.
Om u een adequate behandeling te kunnen bieden, beschikken wij over een nieuwe, ruime praktijkruimte, die voldoet aan de eisen van deze tijd. Zowel voor u als voor ons is dat prettig om in te werken aan uw herstel. Naast modern ingerichte behandelkamers, hebben wij een goed geoutilleerde oefenzaal met moderne apparatuur. Indien nodig, kunt u hier trainen onder persoonlijke begeleiding van uw therapeut .Op deze manier streven wij, samen met u, naar een optimaal herstel. Zodat u kunt functioneren, zoals u dat graag wil.