Aanmelding en behandeling

De fysiotherapeut is al enige jaren direct-toegankelijk, wat inhoudt dat u niet alleen met een verwijzing van uw huisarts of specialist bij ons terecht kunt, maar ook als u ons op eigen initiatief wilt raadplegen. U kunt zich zowel telefonisch als via de website bij ons aanmelden. Wij maken dan zo snel mogelijk een afspraak met u voor een intake.

In geval u zonder verwijzing komt, vindt eerst een screening plaats – om te kijken of u met uw probleem bij de fysiotherapeut wel op het juiste adres bent – waarna de intake plaats vindt. Aan het eind van de intake bespreekt de fysiotherapeut de bevindingen, de behandeldoelen en het behandelplan met u.

De fysiotherapeuten werkzaam in onze praktijk, hebben naast hun algemene allround fysiotherapie, ieder hun eigen specialisatie. Na de intake wordt daarom gekeken bij welke therapeut u met uw klacht het best op uw plaats bent. De behandeling start bij de volgende afspraak. Uw fysiotherapeut evalueert steeds met u de effekten van de behandeling en past deze zonodig aan. Na beëindiging van de therapie wordt er een verslag verstuurd naar uw arts.

Als u voor de eerste keer bij ons komt, wilt u dan uw zorgverzekeringpas en een identiteitsbewijs meebrengen; Een handdoek heeft u nodig voor iedere behandeling.  Als u, als onderdeel van de behandeling, in de trainingsruimte gaat oefenen, zijn schoenen die niet buiten gebruikt worden verplicht. Uw therapeut zal dit van te voren met u bespreken.