Psychosomatische Fysiotherapie

Psychosomatische Fysiotherapie

De psychosomatisch fysiotherapeut behandelt lichamelijke klachten waarbij geen duidelijke, direct lichamelijke oorzaak gevonden wordt. Ook het psychische, ofwel mentale deel van de klachten wordt mee behandeld; gedachten en emoties.

De oorzaak wordt vaak gevonden in het brein, wat overspannen is, ofwel overmatige stress. Dit kan leiden tot langdurige, complexe klachten, zoals gespannenheid, vermoeidheid, pijn, slapeloosheid, concentratie-problemen, prikkelbaarheid, lusteloosheid, borst- of buikklachten. Te denken is aan chronische pijn, chronisch vermoeidheid, hyperventilatie, burn-out, depressie, angst en paniek problemen. 

Vaak gaat er lange tijd overheen om de juiste diagnose te vinden. Veel mensen geven aan niet meer te kunnen genieten. De klachten hebben vaak verstrekkende    gevolgen voor werk, sport, sociale aktiviteiten en hobby’s.

De behandeling is gericht op hervinden van rust, vitaliteit, ontspanning, zelfvertrouwen. Je leert anders met jezelf en je klachten om te gaan middels diverse therapeutische vormen, zoals bewustwordings- en ontspanningsoefeningen, haptische massage, aardingsoefeningen, grenzen leren stellen, vitaliteit-training, goed leren slapen, pijn- en/of psycho-educatie, en meer.

Emergency Care 90%
Outdoor Checkup 80%
Blood Test 70%
Pharmacy 65%

Our Approach to Care